top of page
Algemene voorwaarden Flow your way

 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Flow your way
Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Yoga
Artikel 4.1 - Yoga aanbod

Artikel 4.2 - Yoga huisregels

Artikel 4.3 - Yoga lesrooster

Artikel 4.4 - Yoga aansprakelijkheid
Artikel 5 - Ademsessies

Artikel 6 - Retreats, ceremonies/cirkels en workshops

Artikel 7 - Persoonsgegevens

Artikel 8 - Toepasselijkheid recht en geschillenbeslechting

Artikel 9 - Klachtenprocedure
 

 

 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de door Flow your way gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Flow your way, www.flowyourway.nl en kosteloos zijn op te vragen via info@flowyourway.nl.

Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna te noemen Klant, die aan Flow your way opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, of deelneemt aan een les, sessie, training/workshop of programma, met betrekking tot één of meerdere activiteiten en/of aanverwante werkzaamheden van Flow your way.
Ondernemer: Jolanda Wolters, handelend onder de naam Flow your way die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt.

 

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 1 mei 2024.

Artikel 2 - Identiteit van Flow your way
Flow your way

Postadres 

Karel du Jardinstraat 28H

1072 SK Amsterdam

Bel +31 (0) 6 2115 8735

Mail info@flowyourway.nl  

iBan NL76INGB0101264518

KvK 65964829

BTW NL002106131B52


Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Flow your way.

3.2 De klant gaat een overeenkomst aan, zodra een offerte of aanbod wordt bevestigd (zowel mondeling als schriftelijk), een product/dienst wordt afgenomen via de website of een aanmelding voor een van de diensten van Flow your way. 

3.3 Flow your way kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Flow your way zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

Artikel 4 - Yoga

Artikel 4.1 - Yoga aanbod

4.1.1 Flow your way biedt diverse soorten yoga op verschillende locaties aan waarbij de klant kan deelnemen in groepsverband, aan privé yoga lessen en business yoga lessen.

4.1.2 Klanten kunnen yoga lessen volgen op basis van een strippenkaart of losse les.

4.1.3 Reserveren dient via de site te worden gedaan. Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 2 uur voor aanvang van de les door in je account op ‘cancel’ te klikken bij de betreffende les.

4.1.4 De strippenkaart geeft recht op 10 of 20 lessen en heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Echter is restitutie niet mogelijk. 

4.1.5 Een losse les is een éénmalige door een klant te betalen en te volgen les bij Flow your way.

4.1.6 Een privé les is een 1 op 1 les met de docent die de klant kan boeken voor 60, 75 of 90 minuten. De les kan eenmalig of in een pakket van 5 lessen worden afgenomen. 

4.1.7 Het annuleren van een privé les kan kosteloos, tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Een annulering kun je per mail aan Flow your way doorgeven. De les kan verplaatst worden naar een andere datum, echter is restitutie niet mogelijk. 

4.1.8 Business yoga wordt in afstemming gedaan met het desbetreffende bedrijf. Annuleren kan kosteloos, tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Een annulering kun je per mail aan Flow your way doorgeven. De les kan verplaatst worden naar een andere datum, echter is restitutie niet mogelijk. 

4.1.9 Alle yogalessen van Flow your way moeten voorafgaand aan de te volgen yogales betaald worden. Betaling kan worden gedaan via de betaalfunctie van de website.

4.1.10 Voorafgaand aan elke yogales dient de klant zich te melden bij de docent van Flow your way. Nadat de docent van Flow your way de inschrijving en betaling voor de betreffende yogales heeft gecontroleerd krijgt de klant toegang tot de les. 

Artikel 4.2 - Yoga huisregels

4.2.1 Alle klanten dienen de huisregels van Flow your way in acht te nemen:

Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van de locatie er geen last van hebben.  

4.2.2 Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van de locatie.

4.2.3 Graag kleding naar de yogalessen, waarin je je makkelijk kunt bewegen.

4.2.4 Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.

4.2.5 Geen schoenen dragen in de yoga studio.

4.2.6 Flow your way stelt yogamatten, dekens en bolsters ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. Deze dienen na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de klant die daarvan gebruik heeft gemaakt.

4.2.7 Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden klanten verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yogastudio en in de andere ruimten zachtjes te praten.

4.2.8 Bij ongepast gedrag, zoals pesten, discriminatie of het creëren van een onveilig gevoel behoudt Flow your way zich het recht voor klanten de toegang tot Flow your way te ontzeggen.

4.2.9 De (lichamelijke) integriteit van klanten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Flow your way niet getolereerd.

4.2.10 Alle bovengenoemde huisregels gelden ook voor workshops, ceremonies/cirkels of retreats.

Artikel 4.3 - Yoga Lesrooster

4.3.1 Het actuele geldende lesrooster staat op de website. Flow your way behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of per e-mail.

4.3.2 Flow your way behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). Uiteraard met behoud van een strip of losse los. 

4.3.3 Op feestdagen en voor vakantie houdt Flow your way het recht om de lessen te laten vervallen.

Artikel 4.4 - Yoga aansprakelijkheid

4.4.1 Het volgen van yogalessen en het achter laten van spullen, geschiedt op eigen risico van de klant. Flow your way aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga lessen en het achter laten van spullen bij Flow your way.

4.4.2 Het bovengenoemde punt 4.4.1 geldt ook voor workshops, ceremonies/cirkels of retreats

4.4.3 Flow your way werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Flow your way, aanvaardt de klant dit risico op een blessure. 

4.4.4 Flow your way biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop, ceremonie/cirkel of retreat.

 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.

 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

 • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.

 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

Artikel 5 - Ademsessies

5.1 Een ademsessie zowel 1 op 1 als in groepsverband is volledig op eigen risico. Flow your way kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade.

5.2 De deelnemer aan een ademsessie is bij twijfel aan haar/zijn gezondheid zelf verantwoordelijk om een huisarts of specialist raad te plegen alvorens deel te nemen aan een ademsessie. De contra-indicaties voor verbonden ademsessies worden helder gecommuniceerd op de website, aanbod sites, bevestigingsmails etc. Tevens worden deze mondeling voor aanvang van deelname vermeld en is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van haar/zijn eigen gezondheid.   

5.3 Een 1 op 1 ademsessie wordt thuis bij Flow your way, thuis bij de deelnemer of op een afgesproken locatie gedaan. 

5.4 Groepsademsessies worden door Flow your way op diverse locaties georganiseerd. 

5.5 Het annuleren van een ademsessie of deelname aan een groepsademsessie kan kosteloos, tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Een annulering kun je per mail aan Flow your way doorgeven. De sessie kan verplaatst worden naar een andere datum, echter is restitutie niet mogelijk. 

5.6 Bij ongepast gedrag, zoals pesten, discriminatie of het creëren van een onveilig gevoel behoudt Flow your way zich het recht voor klanten de toegang tot Flow your way te ontzeggen.

5.7 De (lichamelijke) integriteit van klanten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Flow your way niet getolereerd.

Artikel 6 - Retreats, Ceremonies en Workshops

6.1 De aanvullende algemene voorwaarden voor ceremonies/cirkels, retreats en workshops van Flow your way gelden bij ceremonies/cirkels, retreats en workshops in aanvulling op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze aanvullende voorwaarden. Door deelname aan een ceremonie/cirkel, retreat of workshop verklaart de betreffende deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de algemene en de aanvullende voorwaarden.

6.2 In de aanvullende voorwaarden hebben de volgende begrippen de hieronder aangegeven betekenis.

Deelnemer: degene die een ceremonie/cirkel, retreat of workshop volgt of wenst te volgen

Deposit: 50% van de prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de ceremonie/cirkel, workshop of retreat geldt

Prijs: de totale prijs van een ceremonie/cirkel, retreat of workshop inclusief de deposit

6.3 Een deelnemer kan deelnemen aan een ceremonie/cirkel, retreat of workshop nadat deze zich vooraf bij Flow your way daarvoor heeft ingeschreven. Inschrijving kan direct via de website of per e-mail aan info@flowyourway.nl. Een inschrijving via de website of per e-mail wordt, na bevestiging, gezien als een geldende inschrijving, ook al is de betaling voor de ceremonie/cirkel, retreat of workshop nog niet bij Flow your way binnen. Voor de inschrijving gelden dan ook de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Een plaats in de ceremonie/cirkel, retreat of workshop is echter pas gegarandeerd nadat Flow your way betaling van het inschrijfgeld c.q. de deposit heeft ontvangen.

6.4 Voor sommige ceremonies/cirkels, retreats en workshops gelden een zogeheten “Early bird” tarief. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het eveneens op de website genoemde, normale tarief.

6.5 Voor deelname aan een ceremonie/cirkel, retreat of workshop moet voorafgaand aan de te volgen ceremonie/cirkel, retreat of workshop betaald worden. Betaling kan worden gedaan via de website of bankoverschrijving. 

6.6 Bij deelname aan een retreat dient 50% van BSKrulez2024!%het bedrag uiterlijk 30 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor de geplande retreat te worden voldaan.

6.7 Annulering van deelname aan de geplande retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@flowyourway.nl. de volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing

 • Tot 30 dagen voor de geplande retreat kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren in welk geval 20% van de totaal prijs administratiekosten worden berekend. 

 • Tot 14 dagen voor de geplande retreat kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren in welk geval 50% van de totaal prijs administratiekosten worden berekend. 

 • Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen binnen 14 dagen voor aanvang van het retreat, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

 • Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het retreat, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

6.8 Flow your way behoudt zich het recht voor het retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds betaalde inschrijfgeld per ommegaande terugbetaald.

7 - Persoonsgegevens

7.1 Flow your way verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. Flow your way gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neem daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

7.2 Flow your way gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van Flow your way en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de klant geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Flow your way, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@flowyourway.nl. De klant is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van Flow your way gebruik kan worden gemaakt.

7.3 Flow your way geeft de persoonsgegevens van klanten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

7.4 Wanneer er 1:1 gecoacht wordt, wordt er digitaal een beveiligd dossier met aantekeningen van de
intake, reden van coaching, gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen gemaakt. 
 

8. Toepasselijkheid recht en geschillenbeslechting

8.1 Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een strippenkaart, losse les dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen), business yoga, workshops ceremonies/cirkels of retreats of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Flow your way zullen in eerste instantie onderling proberen te worden opgelost. Zie artikel 9 voor de klachtenprocedure. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen wordt de zaak overgedragen aan de Geschillencommissie Zorg voor Zzp, waarbij Flow your way is aangesloten.

 

9. Klachtenprocedure

Wij proberen je zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de geboden dienstverlening en niet alles naar wens is verlopen. Flow your way beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Om jouw klacht goed te kunnen afhandelen en te zorgen dat wij kunnen leren van jouw klacht, vragen wij je onderstaande procedure te gebruiken voor het indienen van je klacht.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Je uiting van ontevredenheid of klacht kan je aan Jolanda Wolters van Flow your way kenbaar maken. Dit kan schriftelijk (info@flowyourway.nl). Wij gaan je klacht aannemen en zorg dragen voor een correcte afhandeling binnen 4 weken. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan wordt uw hiervan binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Wij streven ernaar binnen 4 weken uitsluitsel te geven. Geef een heldere omschrijving van je klacht met de nodige details en stuur een mail naar info@flowyourway.nl. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard. 

AV Definities
AV Identiteit
AV Toepasselijkheid
AV Yoga
AV Yoga Huisregels
AV Yoga Lesrooster
AV Yoga Aansprakelijkheid
AV Ademsessi
AV Retreats
AV Persoonsgegevens
AV Toepasselijkheid
AV Klachtenprocedure
AV Coronamaatregelen
bottom of page